Cenovnik

Pregledi

Specijalistički pregled sa EKG3.000 din.
Kontrolni pregled, EKG (do 30 dana)2.000 din.
Ehokardiografski pregled (Color Doppler)3.000 din.
Holter EKG (24 časa - 1 dan)4.000 din.
Holter EKG (svaki naredni dan) 3.000 din.
Holter krvnog pritiska4.000 din.

Paketi pregleda

Pregled, EKG, EHO srca4.000 din.
Pregled, EKG, EHO srca Holter EKG 7.000 din.
Pregled, EKG, EHO srca, Holter krvnog pritiska7.000 din.
Pregled, EKG, EHO srca, Holter EKG i Holter pritiska 10.000 din.

 

Za grupu od 5 i više pacijenata cena svake usluge se smanjuje za 10%.
Postoji ugovor ordinacije o pružanju medicinskih usluga sa Uniqa osigurannjem i Wiener Stadische osiguranjem.