Medicinske usluge

Pregledi

Paketi pregleda

Specijalistički pregled, EKG, EHO srca

Specijalistički pregled, EKG, EHO srca, Holter EKG

Specijalistički pregled, EKG, EHO srca, Holter krvnog pritiska

Specijalistički pregled, EKG, EHO srca, Holter EKG, Holter krvnog pritiska