O ordinaciji

Prva privatna kardiološka ordinacija u Srbiji van Beograda otvorena 1991. godine.

Vlasnik i ordinirajući lekar je primarijus dr. med. Snežana Bošković, specijalista interne medicine i kardiologije.

Dr Bošković je završila studije medicine za nepunih pet godina sa prosečnom ocenom preko 9 na Medicinskom fakultetu u Beogradu zbog čega je nagrađena od strane Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju interne medicine i subspecijalizaciju kardiologije završila je sa odličnim uspehom u Beogradu.

Radila je na internom odeljenju bolnice u Čačku, Domu zdravlja i Medicini rada Zdravstvenog centra u Čačku. Od 1991. radi samo privatno u svojoj ordinaciji.

Svoje radove dr Bošković je prezentovala na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu  od kojih se izdvajaju kongresi u Plzenu, Veneciji, Hagu, Firenci, Beogradu i Zagrebu. Redovno  prati dostignuća savremene kardiologije prisustvom na naučnim skupovima i nabavkom najsavremenije opreme za svoju ordinaciju.

Dr Snežana Bošković