EHO kardiografski pregled (Color Doppler)

Danas je ova neinvazivna dijagnostička metoda, sastavni deo kardiološkog pregleda.
Pomoću najsavremenijih aparata dobija se veliki broj podataka o izgledu, dimenzijama i strukturi srca, velikih krvnih sudova srca i srčane kese, funkcionim parametrima srčanog mišića, protocima u srcu i krvnim sudovima, na osnovu kojih se procenjuje stanje srca, srčanih zalistaka i velikih krvnih sudova.

Kada treba raditi EHO srca?

  • preventivno kod zdravih osoba,
  • kod zdravih osoba sa pozitivnom porodičnom anamnezom za bolesti srca,
  • kod osoba sa značajno prisutnim faktorima rizika (gojaznost, hipertenzija, dijabet, pušenje),
  • kod osoba gde postoji sumnja na bolest srca,
  • kod osoba kod kojih je već dijagnostikovano oboljenje srca (srčana slabost, hipertenzija, preležan infarkt, aritmija, krize svesti, dijabet, izražen osećaj umora, kod bolesnika na hemioterapiji).

Pregledom se prati stanje srca i dobijaju smernice za

  • primenu odgovarajuće terapije,
  • kod osoba koje nameravaju da se bave sportom i kod profesionalnih sportista.

U ordinaciji se koristi najsavremeniji aparat renomiranog proizvođača SIEMENS koji poseduje CE sertifikat. Isti aparat se koristi u elitnim evropskim i svetskim zdravstvenim ustanovama.

Ultrazvuk srca sa Color Dopplerom