Holter EKG

Metoda kojom se kontinuirano prati rad srca pomoću EKG-a u dužem vremenskom periodu (od 1 do 7 dana).

Veoma je korisna za:

  • otkrivanje svih vrsta poremećaja srčanog ritma (usporenog, ubrzanog, svih vrsta aritmija),
  • dijagnostiku zastoja i prekida u radu srca,
  • utvrđivanje uzroka kriza svesti uslovljenih bolestima srca,
  • utvrđivanje uzroka umora,
  • kontrolu rada pejsmejkera,
  • praćenje efekata terapije.