Holter krvnog pritiska

Metoda kojom se meri krvni pritisak u toku 24 sata u zadatim vremenskim intervalima.

Ciljevi ove metode su:

  • praćenje dnevnog i noćnog kretanja krvnog pritiska (monitoring krvnog pritiska),
  • otkrivanje epizoda naglih padova ili skokova pritiska (rizici moždanog udara),
  • kontrola primenjene terapije,
  • korekcija terapije u skladu sa dobijenim vrednostima monitoringa,
  • bolji uvid u „fenomen belog mantila“, često prisutan u lekarskoj ordinaciji.

holter krvnog pritiska Čačak