Zašto se obratiti kardiologu?

Zato što srce u toku života čoveka obavi rad kao da se podigne 30 tona na visinu Mont Everesta (9.900 metara).

Svakoga minuta zdravo srce izbaci 5 litara krvi.

U toku jednoga dana napravi 100.000 otkucaja, a za godinu dana 36 miliona.

Još iz papirusa starih Egipćana saznajemo da su bolovali od infarkta i angine pectoris. Imamo samo jedno srce i znamo da se veoma teško i skupo menja. Ne čuvamo ga dovoljno, jer su u svetu kao i kod nas bolesti kardio-vaskularnog sistema i dalje na prvom mestu obolevanja, umiranja, invalidnosti i izostajanja sa  posla.  Svakoga dana u Srbiji 47 ljudi doživi infarkt srca, 15 ne preživi, a 30-50% umre pre nego što dođe do zdravstvene ustanove.

Najznačajniji faktori rizika na koje možemo uticati su:

  • pušenje,
  • povišen nivo holesterola u krvi,
  • dijabet,
  • hipertenzija,
  • gojaznost,
  • smanjena fizička aktivnost,
  • stres.

Prekidom pušenja, smanjenjem telesne težine, redovnim vežbanjem, smanjenjem stresa, održavanjem šećera, krvnog pritiska, nivoa holesterola u normalnim vrednostima značajno ćemo zaštititi naše srce.

Neophodni su preventivni pregledi zdravih i redovne kontrole i lečenje obolelih kako bi smo imali razumevanja za ogromne obaveze koje naše srce ima. Na taj način ćemo najbolje pomoći svome srcu.

Hipokratova zakletva